ARBOL_ESCOLA_1

Benvidos ao Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxica da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. O seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural. A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

50anos


fp_1Información do proceso de admisión a ciclos formativos curso 2016-2017


Plan de Formación Contínua para o agro galego 2016

logos_formacion_2016


 

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Contact us